Collateralen

De 2D en 3D borduurwerken verbeelden slachtoffers van (huiselijk) geweld en de daardoor volgens economen gederfde bijdrage aan het bruto nationaal product. Dit financiële perspectief op de waarde van een leven bevreemdde Sara Vrugt en inspireerde haar de serie Collateralen te maken.